เสน่ห์ชุมชนOTOPบึงกาฬ ธรรมชาติมหัศจรรย์หินสามวาฬ

เหนือสุดแดนอีสาน สัมผัสความงามแห่งธรรมชาติกับทัศนียภาพสุดอันซีน เยือนถิ่นวิถีชุมชนท่องเที่ยวเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาพื้นบ้าน สู่ผลิตภัณฑ์คุณภาพ OTOP นวัตวิถีจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งฝรั่งหัวใจไทย “แดเนียล เฟรเซอร์”ผู้หลงรักวัฒนธรรมและประเพณีอันทรงคุณค่าของไทยพาท่องเที่ยวบึงกาฬตามแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย มุ่งดำเนินการตามแนวคิดโครงการท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ซึ่งเป็นแนวคิดในการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่เน้นการสร้างรายได้สู่ชุมชน มอบหมายให้ รายการหลงรักยิ้มทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์เสน่ห์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีพร้อมทั้งดึงดูดนักท่องเที่ยว กระตุ้นให้เกิดการเดินทางสู่ชุมชนอันนำไปสู่การกระจายรายได้ สร้างฐานรากเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในโครงการ สื่อสารสร้างการรับรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดบึงกาฬ ภายใต้ โครงการไทยนิยม ยั่งยืนมนต์เสน่ห์ท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านแสงเจริญ เป็นหมู่บ้านรักษาศีล 5สัมผัสผลิตภัณฑ์ OTOP อันประณีต ไม่ว่าจะเป็น การจักสานจากไม้ไผ่,ข้าวแต๋นจากข้าวก้นบาตร และถั่วตัด เป็นต้น พร้อมลิ้มรสอาหารพื้นบ้านอย่าง ชิวหานภากาด เดินเที่ยวงานกตัญญูพระครูโพธิ์

จากนั้นไปสวดมนต์รับแสงแรก เสริมสร้างสิริมงคล ที่วัดวัดเจติยาคีรีวิหารหรือ ภูทอก ชมสะพานไม้แห่งศรัทธา ที่ใช้เวลาสร้างถึง 5 ปีจากความร่วมมือของ พระ สามเณร และชาวบ้าน มีทั้งหมด 7 ชั้นซึ่งในแต่ละชั้นจะมีความหมาย และทัศนียภาพที่แตกต่างกันไป

จากนั้นไปสัมผัสความมหัศจรรย์สุดอันซีนแห่งภูสิงห์จุดท่องเที่ยวสุดฟินที่ไม่ควรพลาด อย่าง “หินสามวาฬ” อายุราว 75 ล้านปี
มีลักษณะเป็นหินขนาดใหญ่ติดหน้าผาสูง แยกตัวเป็น 3 ก้อนเมื่อมองจากระยะไกลหินสามก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัววาฬ
ที่ประกอบด้วยพ่อวาฬ แม่วาฬ และลูกวาฬ นากจากนี้ในพื้นที่ของภูสิงห์ยังเต็มไปด้วยกลุ่มของก้อนหินรูปทรงต่างๆ หน้าผา และถ้ำ

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ