บางจากฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม

 

นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวางแผนยุทธศาสตร์และพัฒนาความยั่งยืนองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำเจ้าพระยา” เชิญชวนให้ผู้บริหาร เพื่อนพนักงานบางจากฯ พร้อมด้วยนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ มาร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความตระหนักเรื่องการดูแลสภาพอากาศ ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์

 

ด้วยการปลูกหญ้าแฝกที่บริเวณท่าเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อช่วยในการยึดหน้าดิน เพิ่มความแข็งแรง ป้องกันการพังทลายของตลิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน สร้างทัศนียภาพที่สวยงาม เติมอากาศบริสุทธิ์ และช่วยรักษาความสมดุลระบบนิเวศทางธรรมชาติ โดยได้รับการอนุเคราะห์ต้นกล้าหญ้าแฝก จำนวน 200,000 ต้น จากสำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ กรมป่าไม้ สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ