ศาลฎีกาจำคุก2ปีสุรพงษ์ผิดม.157ออกพาสปอร์ตให้ทักษิณมิชอบ

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดฟังคำพิพากษา คดีที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีต รมว.ต่างประเทศ ในคดีคืนหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ให้นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี โดยเป็นผลสืบเนื่องจาก คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดตามประมวลกฏหมายอาญา มาตรา 157 กรณีออกหนังสือเดินทางให้กับ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งถูกศาลสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ และถูกออกหมายจับในคดีก่อการร้าย และคดีอื่น ๆ ซึ่งขัดต่อระเบียบข้อบังคับกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการออกหนังสือเดินทาง พ.ศ.2548 ข้อ 21 (2) (3) และ (4) นอกจากนี้กรณีดังกล่าว ป.ป.ช. ได้ส่งเรื่องให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ดำเนินการถอดถอน โดย สนช. มีมติเสียงข้างมาก 231 เสียง ไม่ถอดถอน 4 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง จากทั้งหมด 238 เสียง 

ทั้งนี้ ศาลฎีกาฯ มีคำพิพากษาให้จำคุกนายสุรพงษ์ 2 ปี โดยไม่รอลงอาญา เบื้องต้นนายสุรพงษ์ ได้ยื่นคำร้องต่อองค์คณะผู้พิพากษา ขออุทธรณ์ และประกันตัวโดยใช้หลักทรัพย์ 10 ล้านบาท 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ