มท.1 กำชับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สอบ ทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้


พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีปัญหาการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ว่า เรื่องนี้ได้กำชับให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ร่วมดำเนินการตรวจสอบหรือหากมีเจ้าหน้าที่คนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องก็จะพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย หรือให้ออกจากราชการ เนื่องจากถือเป็นการทุจริตงบประมาณของประเทศ
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ