พระปิดตาพิมพ์ขัดสมาธิเพชร กรุวัดท้ายตลาด

0…พูดถึงพระเครื่องวัดท้ายตลาดหรือวัดโมลีโลกยาราม มักนึกถึงปรกจ้อยของท่านเจ้าคุณสนิท วัดท้ายตลาด ซึ่งอยู่ในชุดเบญจภาคีพระปรกใบมะขาม จนลืมเลือนไปว่ามีพระกรุวัดท้ายตลาด สุดยอดพระเครื่องที่สำคัญอยู่ด้วย แต่ละพิมพ์พิมพ์ ก็ล้วนแล้วแต่ได้รับความนิยมทั้งสิ้น มาชมพระปิดตาพิมพ์ขัดสมาธิเพชร กรุวัดท้ายตลาดกันครับ

0...พระกรุวัดท้ายตลาดนี้ ตามประวัติแล้วเป็นพระที่สร้างโดยพระวิเชียรมุนี อดีตเจ้าอาวาสองค์ก่อนท่านเจ้าคุณสนิท พร้อมทั้งหลวงพ่อแย้ม และหลวงพ่อกลิ่น ทุกองค์เป็นพระอาจารย์สายกรรมฐานของพระอารามแห่งนี้ สันนิษฐานว่าสร้างบรรจุไว้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ประมาณปี พ.ศ.2431 ล่วงอายุถึงปัจจุบันได้ 130 ปี มาแล้ว การแตกกรุของวัดท้ายตลาดนี้ก็เริ่มจากมีคนลักลอบเข้ามาขุดฐานพระเจดีย์เช่นกัน

0... ปี พ.ศ. 2485 ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทกับประเทศฝรั่งเศสในเรื่องอินโดจีน กระทรวงกลาโหมทำหนังสือมาขอพระเครื่องมาที่วัดโมลีโลกยาราม เพื่อนำไปแจกเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ทหารตำรวจ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามในสมัยนั้นคือพระประสิทธิ์ศีลคุณจึงดำเนินการขุดเจดีย์รายทั้ง 4 องค์ ปรากฎว่าพบพระเครื่องจำนวนมาก นอกจากนั้นยังพบพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่งอยู่บนเพดานพระอุโบสถ และหอสมเด็จด้วย

0...พระเครื่องวัดท้ายตลาดเป็นพระเนื้อผงผสมผงใบลาน สีของพระเครื่องส่วนใหญ่จึงเป็นสีเทาเข้ม จนถึงเกือบดำตามส่วนผสมของใบลาน มีเม็ดผงพุทธคุณสีขาวแทรกอยู่ในเนื้อกระจายกันอยู่ในทุกองค์  ผิวของพระแทบทุกองค์มีคราบกรุและไขขาวจับอยู่ไม่มากก็น้อย ที่ด้านหลังส่วนมากจะมีรอยประทับเป็นอักขระกดลึกลงไปในเนื้อพระพุทธคุณก็เด่นในทางเมตตา มีโชคลาภ และแคล้วคลาดนอกจากนี้ยังได้พบพระแบบเดียวกันที่วัดนางชี คลองบางหลวง และที่วัดหงษ์ บางกอกใหญ่อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระวัดท้ายตลาดคงมีการบรรจุไว้ตามกรุ หลายวัดเช่นกัน

0... มีการสันนิษฐานกันว่า ช่างผู้ออกแบบแม่พิมพ์พระเครื่องคงจะเป็นช่างหลวง  เพราะแต่ละพิมพ์มีความงดงาม 
และมีมากพิมพ์  วงการพระเครื่องกล่าวกันว่ามีมากกว่า 50 พิมพ์ จนปัจจุบันยังหาข้อยุติข้อสรุปที่แน่นอนไม่ได้
และที่แตกกรุออกมาก็พบว่าไม่น้อยกว่า 48,000 องค์ พิมพ์ที่นิยมและเป็นที่รู้จักได้พบเห็นบ่อย อาทิเช่น
    1. พระวัดท้ายตลาด พิมพ์พระปิดตาขัดสมาธิเพชร
    2. พระพิมพ์แม่พระธรณีเป็นมวยผม สี่เหลี่ยมใหญ่
    3. พระพิมพ์แม่พระธรณีเป็นมวยผม ห้าเหลี่ยม
    4. พระพิมพ์นางกวัก สี่เหลี่ยม
    5. พระพิมพ์พุทธนางกวัก
    6. พระพิมพ์ป่าเลไลยก์ใหญ่
    7. พระพิมพ์ป่าเลไลยก์เล็ก
    8. พระวัดท้ายตลาด พระพิมพ์นาคปรกเต็มองค์
    9. พระวัดท้ายตลาด พระพิมพ์ครึ่งองค์
  10. พระพิมพ์สังกัจจายน์ เป็นต้น

0...วัดท้ายตลาด เป็นวัดโบราณสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่ใต้พระราชวังเดิม ปากคลองบางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีวัดนี้อยู่ในเขตพระราชฐาน จึงไม่มีพระจำพรรษา ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระมหาศรี วัดราชสิทธิ์ เป็นพระเทพโมลี แล้วให้มาครองวัดนี้ ต่อมาจึงได้เลื่อนเป็นพระพุทธโฆษาจารย์ ต่อมาในรัชกาลที่ 2 ทรงเปลี่ยนนามพระอารามเป็น วัดพุทไธศวรรยาวาส  ถึงแผ่นดินรัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯ ให้ปฏิสังขรณ์พระอาราม  พร้อมกับพระอารามอื่นๆ อีก และทรงเปลี่ยนนามเป็น  วัดโมลีโลกยาราม มาจนปัจจุบัน

0...นักสะสมในวงการพระเครื่องให้ความนิยม พระกรุวัดท้ายตลาด เพราะเหตุผล 4 ประการ ดังนี้
1.เชื่อมั่นว่าผู้สร้างพระเครื่องชุดนี้เจตนาในการสร้างดี จึงสร้างบรรจุลงกรุใต้ฐานเจดีย์ราย มุ่งเน้นไว้เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเท่านั้น 
2. พระกรุวัดท้ายตลาดออกแบบโดยช่างหลวง พิมพ์และรูปแบบรายละเอียดจึงสวยงามทุกพิมพ์ 
3.เกจิอาจารย์ในวงการพระเครื่องต่างเห็นพ้องกันว่ามวลสารหลัก คือ มีผงใบลานกับผงพุทธคุณเก่าแก่มากมาย โดยจะเห็นชัดจากองค์พระที่แตกหักชำรุด
4.เนื่องจากวัดท้ายตลาดเป็นพระอารามหลวง เมื่อมีการจัดสร้างพระเครื่อง การจัดพิธีพุทธาภิเษกก่อนบรรจุพระเครื่องลงกรุ แน่นอนว่าจะต้องยิ่งใหญ่อลังการ และครบถ้วนตามโบราณราชประเพณีที่สืบทอดกันมา

0...ในอดีตวัดท้ายตลาดเคยเป็นสถานศึกษาของพระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 และสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ขุน สมัยเป็นพระพุทธโฆษาจารย์ก็เป็นพระกรรมวาจาจารย์ของรัชกาลที่ 3 และรวมถึงถวายพระอักษรรัชกาลที่ 4 อีกด้วย  ครั้นเมื่อสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ขุน มรณภาพลง รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดฯ ให้หล่อรูปเหมือนประดิษฐานไว้ในหอที่ทรงสร้างไว้ในวัดนี้ เรียกกันว่า  หอสมเด็จ (ทรงโปรดฯ ให้มีพิธีหล่อพร้อมกับพระรูปสมเด็จพระสังฆราช( สุก ไก่เถื่อน ) ที่วัดราชสิทธาราม
จากกันด้วยข้อคิด “ ก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูด หลังจากพูด คำพูดจะเป็นนายเรา ฉะนั้นพึงคิดก่อนพูด มิใช่พูดก่อนคิด “

เขียน : นายกองตรีอ้วน songphakan@gmail.com

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ