เปิดโครงการ ปั่นไปไม่ทิ้งกัน คนตาบอดปั่นจักรยานกรุงเทพ-เชียงใหม่

นายสมคิด สมศรีอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้แทน พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ“ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind”ครั้งแรกของประเทศไทยที่ผู้พิการทางสายตาจะปั่นจักรยานพิชิตเส้นทาง 9 วัน 9 จังหวัด ระยะทาง 867กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ถึงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดโดย “มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ”ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และ องค์กรเอกชนเพื่อจัดหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง“ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน”ให้ผู้พิการสามารถก้าวข้ามความยากจนมีอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อที่จะเปลี่ยนผู้พิการที่ถูกสังคมมองว่าเป็นภาระให้กลายเป็นอีกหนึ่งพลังในการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคมต่อไปโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behindถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่ผู้พิการตาบอดจำนวน 21 ชีวิต

ร่วมกับนักปั่นจิตอาสาปั่นนำอีก 22 ชีวิตจะรวมพลังสามัคคีปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่ เป็นระยะทางรวมกว่า 867 กิโลเมตร 9 วัน9 จังหวัดในระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึงวันที่ 5กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 โดยเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครผ่านจังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท นครสวรรค์ พิษณุโลกอุตรดิตถ์ แพร่ ลำปางและสิ้นสุดที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาทุนสนับสนุนการจัดสร้าง ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ติดตามกิจกรรมและความเคลื่อนไหวของโครงการปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ได้ทาง Facebook: มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (facebook.com /Universalfoundation) www.yimsoo.org Tel:02-886- 1188และร่วมส่งแรงใจสนับสนุนนักปั่นผู้พิการทางสายตาด้วยการติดแฮชแท็คที่กำหนด#ปั่นไปไม่ทิ้งกัน #NoOneLeftBehind

 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ