ดีเอชแอล เดินหน้าหว่านเมล็ดพันธุ์จิตอาสา

ดีเอชแอล ประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกป่าประจำปีภายใต้โครงการ “ต้นกล้า” โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนในพื้นที่ โครงการนี้ดำเนินการโดยดีเอชแอล ประเทศไทย ภายใต้ความร่วมมือกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ “ต้นกล้า” ในปีนี้จัดขึ้นในวันดีเอชแอลอาสา (DHL Global Volunteer Day - GVD) โดยพนักงานกว่า 500 คนจาก 4 กลุ่มธุรกิจของดีเอชแอลในประเทศไทย ได้แก่ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส, ดีเอชแอล ซัพพลายเชน, ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง และดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ในปี 2558 – 2559 พนักงานดีเอชแอลกว่า 1,000 คนได้ทำการปลูกต้นกล้า 6,800 ต้นบนพื้นที่ประมาณ 6 เฮกเตอร์ (60,000 ตารางเมตร) และในปีนี้ ดีเอชแอล ประเทศไทย ได้ดำเนินการปลูกต้นกล้าเพิ่มอีกกว่า 2,000 ต้นบนพื้นที่ 1.6 เฮกเตอร์ (16,000 ตารางเมตร) โดยพนักงานของดีเอชแอลได้นำเมล็ดพันธุ์ไม้ที่ได้รับจากกรมป่าไม้ไปเพาะเป็นเวลา 3 เดือนก่อนที่จะนำต้นกล้าไปเพาะปลูก

ชนัญญารักษ์ เพ็ชร์รัตน์ กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ประเทศไทย กล่าวว่า “ภายในปี 2568 ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ตั้งเป้าที่จะปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นในแต่ละปี และเพื่อดำเนินการตามเป้าหมายดังกล่าว ดีเอชแอล ประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการปลูกป่า "ต้นกล้า"” โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสา มีจุดมุ่งหมายที่จะเพิ่มปริมาณก๊าซออกซิเจน และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้แก่คนในพื้นที่  ตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2558 พนักงานของดีเอชแอลได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า 8,800 ต้น ครอบคลุมพื้นที่ 7.68 เฮกเตอร์ (76,800 ตารางเมตร) สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการทำงานจิตอาสาเพื่อทำให้โลกของเราให้น่าอยู่ขึ้น ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจของดีเอชแอล”

 

มร. เควิน เบอร์เรล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มประเทศไทย ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กล่าวว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป พันธกิจของเราคือการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา และปลูกป่าแบบยั่งยืน กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาช่วยเสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของพนักงานในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนที่เราทำงานและอยู่อาศัย”

 

เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ ประเทศไทย กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นในการนำเสนอโซลูชั่นโลจิสติกส์ที่ดีที่สุด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาถือเป็นกิจกรรมหลักของเราในการส่งเสริมให้พนักงานร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนของประเทศ”

นิระ จิตร์อารุณ, Head of Business Process Organization, ดีเอชแอล โกลเบิล ฟอร์เวิร์ดดิ้ง กล่าวว่า “การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนถือเป็นภารกิจสำคัญสำหรับเราทุกคน  เรามีจุดมุ่งหมายที่จะลดผลกระทบของการดำเนินธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน”

กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาเริ่มต้นขึ้นในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกเมื่อปี 2551 และขยายไปสู่สหรัฐอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป  โครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องและมีพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละปี โดยตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาได้กลายเป็นโครงการระดับโลก ครอบคลุมกลุ่มบริษัททั้งหมด  ทั้งนี้ ในปี 2559 พนักงานราว 106,000 คนทั่วโลกได้ใช้เวลา 365,000 ชั่วโมงในการทำกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาภายใต้โครงการต่างๆ ราว 2,490 โครงการ สำหรับกิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาในปี 2560 นี้มีความหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การอ่านหนังสือให้เด็กในโรงเรียนอนุบาล การซ่อมแซมบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ ไปจนถึงการแข่งขันแรลลี่การกุศล 

 

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ดอยช์ โพสต์ ดีเอชแอล ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เหลือศูนย์ภายในปี 2593 โดยมีแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อปลูกต้นไม้จำนวน 1 ล้านต้นในทุกๆ ปี  กิจกรรมวันดีเอชแอลอาสาทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายตอบแทนสังคมของกลุ่มบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญ 3 ประการด้วยกัน คือ ได้แก่ GoGreen (การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม), GoHelp (การให้บริการด้านโลจิสติกส์เพื่อบรรเทาสาธารณภัย) และ GoTeach (การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาและการทำงานของเยาวชน)

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ