ก้าวใหม่แห่งวงการเกษตร ผลิต‘ผักคุณภาพสูง’สู่ลูกค้าไฮเอนด์

นับเป็นต้นแบบของ ‘ผู้ประกอบการ’ ที่ใส่ใจตนเอง ครอบครัวและคนรอบข้าง ในการทำฟาร์มผักตามความถนัดและความตั้งใจเพื่อผลิตผักพรีเมียมหรือผักคุณภาพระดับสูง ด้วยแนวคิด “ปลูกด้วยดิน - บนแคร่ - ในโรงเรือน”

           

เนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ของ “คลีนฟาร์ม” อ.หนองแซง จ.สระบุรี ถูกแบ่งพื้นที่เพื่อสร้างโรงเรือนปลูกผักกว่า 40 ชนิด ทั้งคะน้า กวางตุ้ง จิงจูฉ่าย ถั่วฝักยาว ผักสลัด ผักบุ้งและปวยเล้ง ซึ่งผักทั้งหมดมีความปลอดภัยและมีคุณประโยชน์สูง สดสะอาด ที่สำคัญคือมีรสชาติดี การันตีด้วยรางวัล GAP ดีเด่น และ OTOP 5 ดาว ภายใต้การบริหารจัดการของ นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ผู้ประกอบการธุรกิจคลีนฟาร์ม ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

           

 

วีระศักดิ์ เล่าว่า ฟาร์มผักคุณภาพสูง เกิดจากตนเองและภรรยาชอบรับประทานผัก ช่วงหนึ่งเธอป่วย ผมจึงคิดอยากที่จะปลูกผักที่สะอาดปลอดภัยสำหรับครอบครัว จนได้ขยับขยายเริ่มต้นเป็นธุรกิจฟาร์มผักที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จ มุ่งผลิตผักให้มีรสชาติดี ทำให้คนที่ไม่ชอบรับประทานผัก เปลี่ยนใจหันมาชอบและรับประทานผักได้

           

ส่วนแนวคิด “ปลูกด้วยดิน - บนแคร่ - ในโรงเรือน” มาจากความพยายามที่จะแก้ปัญหา เมื่อครั้งรับราชการที่ภาคใต้ รู้สึกว่าคนใต้รับประทานผักเยอะมาก แต่ไม่ได้ปลูกผักหรือปลูกได้น้อยมาก เพราะสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ฝนตกชุก ทำให้ผักเน่า ฉีกขาด เป็นเชื้อรา รวมถึงฝนยังเป็นตัวชะล้างปุ๋ยอีกด้วย จึงหาวิธีการปลูกผักแบบที่ไม่ต้องการฝน โดยทำเป็นโรงเรือนที่ อ.หนองแซง จ.สระบุรี แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เพราะดินที่นั่นค่อนข้างเป็นดินเหนียว เลยหาวิธีการใหม่จนนำมาสู่แนวคิด

           

‘ปลูกด้วยดิน’ ดินที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำร้อน แล้วนำมาผสมวัสดุปลูกชั้นดี ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการธรรมชาติ และเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินโดยใช้ปุ๋ยนมสดและปุ๋ยหมักปลาที่คิดสูตรขึ้นเอง ทำให้ดินของคลีนฟาร์มมีธาตุอาหารที่ครบถ้วนต่อการเติบโตของผัก “การใช้ดินเป็นวัสดุปลูกทำให้ผักแข็งแรง มีความกรอบ คงความสดได้นาน แถมยังมีรสชาติดีอีกด้วย”

           

‘บนแคร่’ คือ การปลูกผักบนแคร่ เพื่อหนีโรค วัชพืชและแมลงศัตรูพืชที่มาจากพื้นดิน โดยเตรียมต้นกล้าผักให้สมบูรณ์แข็งแรงก่อนย้ายขึ้นปลูกบนแคร่ที่ยกสูงจากพื้นดิน ทำให้ระบายอากาศและความร้อนได้ดี สามารถควบคุมอุณหภูมิของวัสดุปลูกได้ ทั้งยังช่วยทำให้ประหยัดน้ำและประหยัดปุ๋ย โดยออกแบบให้แคร่มีความสูงประมาณ 1 เมตร (ระดับเอว) จึงทำให้สะดวกในการทำงานทุกขั้นตอน เช่น การเตรียมดิน เพาะปลูก การเก็บทำลายศัตรูพืชและวัชพืช รวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิต จึงทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสะดวก ไม่ปวดหลัง และไม่ต้องก้ม ๆ เงย ๆ  

‘ในโรงเรือน’ ผักของคลีนฟาร์มจะปลูกในโรงเรือนปิด หลังคามุงด้วยพลาสติกหนาใส เพื่อป้องกันฝนและความชื้นบางส่วนที่มากเกินไป เพราะหัวใจหลักเราคือ ปลูกผักแบบไม่ต้องการฝน ส่วนด้านข้างเป็นมุ้งตาข่ายป้องกันศัตรูพืชและวัชพืชที่มาจากทางอากาศ ภายในโรงเรือนติดตั้งระบบพ่นหมอกและระบบน้ำหยดเพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ดังนั้นการปลูกผักในโรงเรือนของที่นี่ จึงปลูกได้ตลอดทั้งปี

           

จากความพิถีพิถันและคิดต่างในการผลิตผักพรีเมียมคุณภาพสูง ราคาก็ย่อมสูงตามด้วย “เราไม่ได้ขายผักราคาแพงที่สุดในประเทศ แต่เราขายผักพรีเมียมที่มีคุณภาพสูง ราคาจึงสูงตามคุณภาพ” เจาะกลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์ ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นหมอ พยาบาล และวัยทำงานที่รักสุขภาพ ส่งให้ตามสถานที่ราชการ สถานที่ออกกำลังกายต่าง ๆ เป็นหลัก ถือเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เทรนด์โลก “มุ่งอายุยืน เน้นทานผักทานปลา”  ในอนาคตอันใกล้คลีนฟาร์มจะนำการขนส่งแบบระบบรางมาใช้ในฟาร์ม ถือเป็นก้าวใหม่แห่งวงการเกษตรไทย และเป็นฟาร์มที่กำหนดราคาขายเองได้

วีระศักดิ์ สรุปทิ้งท้ายว่า “เกษตรกรเป็นอาชีพที่ต้องใช้เวลา อดทนและมีใจรัก” หากเราซื่อสัตย์ มีจรรยาบรรณในอาชีพ ผู้บริโภคก็จะเชื่อใจและสนับสนุนเราเป็นอย่างดี อยากให้ทุกคนได้ลองรับประทานผักและน้ำผักปั่นสด ๆ จากคลีนฟาร์ม...แล้วจะหลงรักในรสชาติของผักแน่นอน!! 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ