ทูต 80ประเทศทั่วโลก ชมเมืองนวัตกรรมอาหาร


ทูต  80 ประเทศทั่วโลกเยี่ยมชมเมืองนวัตกรรมอาหาร หวังเป็นกระบอกเสียงให้นักลงทุนของแต่ละประเทศมา อินเดีย เสียปืนไว จ่อร่วมมมือ 2 บริษัท

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 กระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะทูตต่างประเทศทั่วโลก จำนวน 80 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการเมืองนวัตกรรอาหาร หรือ ฟู้ดอินโนโพลิส ที่สำนักงานใหญ่ จ.ปทุมธานี โดยมี ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป ภาพรวมโครงการ และผลการดำเนินงานของโครงการฯ นับจากได้มีการเริ่มดำเนินงานมากว่า 1 ปี


โดยคณะทูตให้ความสนใจในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพ และตื่นตาตื่นใจที่มีบริษัทขนาดใหญ่มาใช้บริการหลายบริษัท ขณะเดียวกันก็ได้สอบถามถึงการให้บริการบริษัทขนาดเล็กและเอสเอ็มอี ซึ่ง ดร.อัครวิทย์ กล่าวว่า เมืองนวัตกรรมอาหารสนับสนุนพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ ศูนย์วิจัยอาหารแห่งอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี 30 เอสเอ็มอี เข้ามาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะเริ่มดำเนินการในเดือนตุลาคมนี้

ขณะเดียวกัน มีการสอบถามเรื่องการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่ง ดร.อัครวิทย์ ก็บอกว่า เมืองนวัตกรรมอาหาร มีบริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครบวงจรทั้งเรื่องของการคุ้มครอง จดทะเบียน สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้าและอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ภายหลังจากการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมโครงการ ซีอีโอเมืองนวัตกรรมอาหาร เปิดเผยว่า ทูตจากประเทศอินเดีย แจ้งว่า มีบริษัทเอกชน 2 ราย สนใจที่จะร่วมมือกับโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร โดยจะมีการหารือกันในโอกาสต่อไป    

สำหรับการเยี่ยมชมของคณะทูตในครั้งนี้นั้น สืบเนื่องจาก รัฐบาลมีนโยบายขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงในกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเมืองนวัตกรรมอาหาร อยู่ภายใต้อุตสาหกรรม S-Curve ในด้าน Food for the Future ของรัฐบาล มีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
 

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ