เปิดโครงการ “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 7 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ  “ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคใต้ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด “เท่...อย่างไทย ใครๆ ก็ทำได้” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์ในวัฒนธรรมไทย

 

 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมงาน และ ดร.ธนาภรณ์ เมืองมุงคุณ (ที่ 6 จากซ้าย) รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ