“รวมพลังตามรอยพ่อฯ” ปี 5 ขยายผลความยั่งยืนตามศาสตร์พระราช

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด พร้อมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เปิดตัวโครงการ “พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน” ปี 5 ภายใต้แนวคิด “แตกตัวทั่วไทย เอามื้อสามัคคี” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาในการบริหารจัดการ ดิน น้ำ ป่า แก่พสกนิกรชาวไทย โดยมีผู้บริหารจากองค์กรพันธมิตรเข้าร่วมงาน

นำโดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (กลาง) ดร. วิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ และสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง (ที่ 3 จากขวา) ผศ.ดร.เผชิญชัยภัต ไชยสิทธิ์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) (ที่ 3 จากซ้าย) และ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล.

 

(ซ้ายสุด) พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก   (ที่ 2 จากซ้าย) นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงมหาดไทย (ที่ 2 จากขวา) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ขวาสุด) ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ประสม รังสิโรจน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจล. เมื่อเร็วๆนี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ