ไทยเจ้าภาพจัดวันไข้เลือดออกอาเซียนครั้งที่6

นพ.อำนวย  กาจีนะ  อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมวันไข้เลือดออกอาเซียน ซึ่งวันที่ 15 มิถุนายนของทุกปี ประเทศสมาชิกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บูรไน เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา กำหนดให้เป็นวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN Dengue Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในประเทศร่วมกันแก้ไขป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยปี 2559 นี้ เป็นครั้งที่ 6 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวัดไข้เลือดออกอาเซียนภายใต้คำขวัญ “ประชารัฐร่วมใจ ขจัดภัยไข้เลือดออก” (Community Empowerment A Sustainable Success to Fight Dengue) ที่โรงแรมแชงกรี–ล่า กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ผ่านมา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ